O nama

Suvremena stomatološka ordinacija MendiDent, smještena u vizualno prepoznatljivom Sky Office Toweru, nudi kompletnu stomatološku uslugu uz individualni pristup te najmoderniju tehnologiju. Prepoznajemo estetske i funkcionalne nedostatke Vaših zubi te detaljnim i predanim pregledom i radom, vraćamo prirodnu ljepotu osmijeha svakom pojedincu. Budući da su želje i potrebe naših pacijenata ono što nas svakodnevno motivira, kvaliteta je uvijek naš konačan cilj.
Edukacija i praćenje svjetskih trendova u stomatologiji omogućuje nam da prirodu i najnoviju tehnologiju povežemo u jedinstvenu cjelinu koja će našim pacijentima osigurati put prema savršenom osmijehu koji garantira neprocjenjivo zadovoljstvo.

Doktori

Dr. Martina Menđušić Ivić, Univ.mag.med.dent.

Dr. Martina Menđušić Ivić rođena je u Šibeniku gdje je završila opću gimnaziju nakon koje upisuje Medicinski fakultet u Splitu. Nakon godinu dana, kao izvrstan student, studij stomatologije nastavlja na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala. Tijekom studija, teorijska i praktična znanja stjecala je asistirajući u ordinacijama privatne prakse u Zagrebu.
Nakon završetka studija zapošljava se u nekoliko renomiranih poliklinika u kojima usavršava svoje znanje, gradi iskustvo i razvija obilježja kvalitetnog rada. Redovito posjećuje međunarodne kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu te prati najnovija dostignuća u dentalnoj medicini.
2020. godine magistrirala je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalne implantologije na temu „Utjecaj sistemskih bolesti na oseointegraciju dentalnih implantata“ na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka. Od 2021. godine radi kao specijalizant na Zavodu za oralnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. Dora Zagorac

Dora Zagorac rođena je 1998. godine u Zadru. 2017. godine upisuje studij dentalne medicine na Stomatološkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija sudjelovala je u Studentskoj sekciji za dječju dentalnu medicinu. Aktivno je sudjelovala na Drugom studentskom kongresu: „Priča o oralnom karcinomu – upoznaj i prepoznaj“ s poster prezentacijom te na 5. i 6. Simpoziju studenata dentalne medicine s poster prezentacijom i predavanjem. Autorica je više stručnih članaka iz područja dentalne medicine. Dobitnica je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad u akademskoj godini 2022./2023 na temu „Utjecaj ionizirajućeg zračenja na snagu sveze kompozitnih materijala za dentin“. Poseban interes usmjerava na dentalno zdravlje djece te iz tog razloga započinje specijalizaciju iz dječje stomatologije.

Dr. Anamaria Lucić

Anamaria Lucić rođena je 1995. godine u Šibeniku gdje završava opću gimnaziju nakon čega upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija asistirala je u privatnim ordinacijama dentalne medicine u Zagrebu čime je stjecala teorijska i praktična znanja. Diplomirala je na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju na temu “Fausse route: dijagnostički i terapijski postupci”. Stručno se usavršava na brojnim radnim tečajevima i edukacijama iz područja protetike, endodoncije i konzervative. Polje interesa su joj polivalentna i estetska stomatologija.