15. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata.

-
20.08.2023.

Dr. Martina Menđušić Ivić održala predavanje na temu „Bilateralna maksilarna tuberoplastika kao dio pretprotetske pripreme“. Glavne teme kongresa u Opatiji bile su estetska kirurgija glave i vrata i rekonstruktivna kirurgija alveolarnog grebena, a važnost sudjelovanja naglašava da najnovija znanja i iskustva svakodnevno primjenjujemo u radu u našoj ordinaciji.