O nama

Suvremena stomatološka ordinacija MendiDent, smještena u vizualno prepoznatljivom Sky Office Toweru, nudi kompletnu stomatološku uslugu uz individualni pristup te najmoderniju tehnologiju. Prepoznajemo estetske i funkcionalne nedostatke Vaših zubi te detaljnim i predanim pregledom i radom, vraćamo prirodnu ljepotu osmijeha svakom pojedincu. Budući da su želje i potrebe naših pacijenata ono što nas svakodnevno motivira, kvaliteta je uvijek naš konačan cilj. Edukacija i praćenje svjetskih trendova u stomatologiji omogućuje nam da prirodu i najnoviju tehnologiju povežemo u jedinstvenu cjelinu koja će našim pacijentima osigurati put prema savršenom osmijehu koji garantira neprocjenjivo zadovoljstvo.

Dr. Martina Menđušić Ivić rođena je u Šibeniku gdje je završila opću gimnaziju nakon koje upisuje Medicinski fakultet u Splitu. Nakon godinu dana, kao izvrstan student, studij stomatologije nastavlja na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirala. Tijekom studija, teorijska i praktična znanja stjecala je asistirajući u ordinacijama privatne prakse u Zagrebu.
Nakon završetka studija zapošljava se u nekoliko renomiranih poliklinika u kojima usavršava svoje znanje, gradi iskustvo i razvija obilježja kvalitetnog rada. Redovito posjećuje međunarodne kongrese i seminare u zemlji i inozemstvu te prati najnovija dostignuća u dentalnoj medicini.
2020. godine magistrirala je na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalne implantologije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka. Svoje znanje i iskustvo stečeno u svakodnevnom radu nesebično dijeli s polaznicima Studija za prekvalifikaciju u dentalnog asistenta Učilišta Andragog.
Od 2022. godine specijalizira se na području oralne kirurgije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.