Oralna kirurgija

10.11.2019.

Uslijed raznih anomalija, defekata, bolesti, estetskih i funkcionalnih poremećaja ili bilo kakvih drugih problema koja vam otežavaju svakodnevne funkcije ili uzrokuje bolove rješenje će vam se pružiti u području oralne kirurgije.

Naša stomatološka ordinacija nudi sve vrste oralnokirurških zahvata te pruža kvalitetnu i potpunu uslugu na jednom mjestu. Doktorica Martina Menđušić Ivić najveću pažnju u kliničkom radu i svakodnevnoj edukaciji usmjerila je na područje oralne kirurgije na kojem je i specijalizirana. Uz posebnu pažnju izvode se zahvati: ugradnje umjetne kosti, podizanje dna sinusa (sinus lift) i PRF protokola kod ugradnje implantata, apikotomije, alveotomije (vađenja umnjaka), cistektomije i ostali kirurški zahvati u oralnoj šupljini.