Dječja stomatologija

10.11.2019.

Djeca su u stomatološkoj ordinaciji poseban izazov jer povjerenje koje dijete stekne u svog stomatologa vodi ka dugoročnoj suradnji koja doprinosi konačnom zdravlju djeteta.
Potreba za prvim posjetom stomatologu, kao i održavanje higijene mliječnih zubi javlja se već prilikom njihova nicanja. Zdravi mliječni zubi čuvaju prostor za svog nasljednika i potiču pravilan razvoj čeljusti te iz tog razloga briga za njih ne bi trebala biti ništa manje važna od brige za trajne zube.
U našoj ordinaciji velika pažnja se pridaje djetetovom privikavanju na stomatološko okruženje na način da se u nekoliko prvih dolazaka zahvati ne izvode već se dijete upoznaje sa stomatologom s ciljem da prve intervencije u budućnosti budu bezbolne i ugodne.
Preventivnim postupcima, u svrhu sprječavanja karijesa u dječjoj stomatologiji, dajemo poseban naglasak te smo zadovoljni brojem ostvarenih zdravih osmijeha i otklonjenih dječjih strahova od stomatološke ordinacije.